SUBARU (495) 286-2O-33 (9O3) 72O-98-2O
Subaru VIVIO RX-R
, Subaru 2
, . -.