SUBARU (495) 286-2O-33 (9O3) 72O-98-2O
  12
Subaru Sumo
Subaru 2.